Publicita projektu

26. Apríla 2011 sa v relácii rádia LUMEN uskutočnil živý rozhovor s hlavným expertom projektu p. Kšiňanovou

Dňa 26. apríla 2011 bol v denníku SME uverejnený inzerát s aktuálnymi informáciami o realizácii projektu a dosiahnutých výsledkoch.

Dňa 26. apríla 2011 bol v týždenníku MY-Žilinské noviny č. 16 uverejnený inzerát s aktuálnymi informáciami o projekte.

Posledný press-seminár v rámci projektu sa konal 18.4.2011 v priestoroch hotela Boss v Žiline.

Dňa 16. decembra 2010 sa v priestoroch ŽSK konal press-seminár ohľadne aktuálneho stavu realizácie projektu.

Dňa 11. decembra 2010 bol v denníku SME uverejnený inzerát s aktuálnymi informáciami o realizácii projektu.

Dňa 22. novembra 2010 bol v týždenníku MY-Žilinské noviny č. 46 uverejnený inzerát s aktuálnymi informáciami o projekte.

23. septembra 2010 sa v Hoteli Dubná skala v Žiline konal k projektu a aktuálne realizovaným aktivitám press-seminár.

Informácie z press-seminára súvisiace s problematikou šikanovaia boli odvysielané v rádiu Lumen 29.9.2010 v rubrike Školstvo medzi 9:00 a 10:00. Prispevok bol taktiež odvysielaný v rádiu Zet v regionálnom týždenníku v sobotu 2.10.2010 medzi 12:00 a 14:00 a v repríze v nedeľu medzi 18:00 a 20:00.

Jeden zo študentov, ktorý sa zúčastnil stáže na Islande z vlastnej iniciatívy oslovil niektoré média, ktoré nakrútili s daným študentom reportáž (Nakrútené príspevky si možete pozrieť tu: TV DK, TV Oravia, STV 2 (cca 17. minúta).

Interview s expertmi z press-seminára bol odvysielaný v Rádiu ZET v dňoch 26. a 27.06.2010 a 10. a 11.07.2010

Ďalšie interview z press-seminára bolo odvysielané dňa 12.7.2010 na vlnách Slovenského rozhlasu.

24. júna 2010 sa v Hoteli Dubná skala v Žiline sa k projektu a aktuálne realizovaným aktivitám konal press-seminár.

Prelinkovanie na fotogaleriu Dňa 23. júna 2010 bol v denníku SME č. 143 uvernený článok o projekte.

Dňa 22. júna 2010 bol v týždenníku Žilinský Večerník č. 25 uverejnený inzerát s aktuálnymi informáciami o projekte.

Dňa 29. marca 2010 bol v denníku SME uverejnený inzerát s informáciami o realizácii projektu.

V týždenníku MY - Žilinské noviny č. 12/2010 bol uverejnený článok o priebehu realizácie projektu.

O svojich dojmoch z realizácie vzdelávacích aktivít na základných školách sa s nami vo svojom blogu podelila aj učiteľka Zuzana zo ZŠ v Novej Dubnici.

4.12.2009 bol na internetovom portáli www.zilina.sme.sk uverejnený článok o realizovanom projekte s názvom: Šikanovanie má pomôcť zastaviť nový projekt.

V Slovenskom Rozhlase a Rádiu Regina boli niekoľkokrát odvysielané krátke príspevky o projekte v týchto vysielacích časoch: 3.12.2009, 17:00 a 4.12.2009 o 12:00.

3.12.2009 sa v rámci projektu konal prvý press-seminár. Na stretnutí sa zišlo viac ako 20 ľuďí z radov novinárov, zástupcov elektronických a printových médií, ako i členov projektového tímu. Prezident občianskeho združenia Dafné spolu s hlavným expertom projektu predstavil hlavnú myšlienku projektu a jeho zameranie. Viac informácií môžete nájsť v sekcii publicita.

3.12.2009 o 10.00 hod sa v hoteli Dubná Skala v Žiline uskutočnil prvý press-seminár v rámci projektu.

V denníku SME č. 278 zo dňa 2.12.2009 bol v rámci platenej inzercie uverejnený informačný článok o projekte.

V týždenníku MY - Žilinské noviny č. 47 (30.11.-6.12.2009) bol v rámci platenej inzercie uverejnený informačný článok o projekte.

Koncom októbra 2009 boli vyrobené publicitné materiály k projektu (leták, perá a nálepka).