Cieľové skupiny

  • Základnou cieľovou skupinou sú pedagogickí pracovníci na základných školách, študenti stredných škôl, špeciálni pedagógovia a psychológovia – poradenskí pracovníci.
  • Sekundárnou cieľovou skupinou budú žiaci a študenti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiaci základných škôl, rodičia a rodinní príslušníci postihnutých osôb, zamestnanci rezortu školstva na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, ale aj široká laická aj odborná verejnosť.