Aktivity projektu

1. Manažment projektu
2. Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na modifikáciu postojov ku zrakovo postihnutým jedincom prostredníctvom rozprávkovej knihy
3. Testovacie inovatívne vzdelávanie učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v integrovaných podmienkach
4. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl
5a. Výroba a natočenie didaktického videofilmu s pracovným názvom „10 krokov k úspešnej integrácii“
5b. Publicita
6. Nadnárodná spolupráca


Za najdôležitejšie môžeme považovať jednotlivé vzdelávacie aktivity, ktoré sú následne prepojené so seminármi alebo so zahraničnými výmennými stážami. Je totiž nevyhnutné, aby cieľové skupiny získali čo najviac nových poznatkov a informácií z oblasti integrácie žiakov a študentov do vzdelávacieho procesu z krajín, v ktorých je tento problém dávno vyriešený. Dôležitou aktivitou je teda z tohto pohľadu i nadnárodná spolupráca, ktorá sa bude realizovať priebežne skoro počas celého projektového cyklu