Fotogaléria

V dňoch 28.3 - 1.4.2011 sa v Dánsku konala zahraničná odborná stáž pre špeciálnych pedagógov, psychológov a odborných pracovníkov.

Dňa 16. decembra 2010 sa v priestoroch ŽSK konal press-seminár o projekte.


Vernisáž výstavy reliéfnych prác detí tretieho a štvrtého ročníka základných škôl v Krajskej knižnici v Žiline. Vystavené práce počas zážitkových aktivít, prostredníctvom ktorých sa deti oboznamovali so životom človeka so zrakovým postihnutím.


V dňoch 27.-29. septembra 2010 sa v Hoteli Bránica v Belej uskutočnil seminár so zahraničnou účasťou.

Zahraničný štúdijný pobyt na Islande pre vybraných študentov stredných škôl sa uskutočnil od 6.-10. Septembra 2010.

24. júna 2010 sa v Hoteli Dubná skala v Žiline sa k projektu a aktuálne realizovaným aktivitám konal press-seminár.V dňoch 14.-18. júna 2010 sa uskutočnil študijný pobyt pre učiteľov základných škol v Nórsku-Osle.V dňoch 27.-29. mája 2010 prebehol seminár pre učiteľov I. stupňa ZŠ.

Začiatkom mája 2010 bol knižne publikovaný rozprávkový príbeh „Rozprávka zo škrupinky“Ukážky prác detí 3. a 4. roč. ZŠ vytvorených v rámci aktivity 2: Výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na modifikáciu postojov k jedincom so zrakovým postihnutím prostredníctvom rozprávkovej knihy so stranou v Braillovom písme.Ukážky z testovacieho inovatívneho vzdelávania učiteľov, ktorí pracujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v integrovaných podmienkach.

Ukážky z realizácie výchovno-vzdelávacie aktivity pre študentov stredných škôl.

Ukážky z realizácie výchovno-vzdelávacej aktivity zameranej na modifikáciu postojov ku zrakovo postihnutým jedincom prostredníctvom rozprávkovej knihy

Prvý press seminár k projektu sa konal dňa 3.12.2009 o 10:00hod v priestoroch hotela Dubná skala v Žiline.

Úvodné stretnutie na Slovensku sa uskutočnilo v dňoch 28. a 29. Októbra 2009 v Rajeckých Tepliciach.