Národní partneri | Nadnárodní partneri

V rámci národnej spolupráce bolo uzatvorené rozvojové partnerstvo s organizáciami, s príslušnou kompetenciou k riešenej problematike. Tieto organizácie svojimi skúsenosťami napomáhajú implementácii projektu. Jedná sa o nasledovné inštitúcie pôsobiace v rámci SR: