Únia centier prevencie a pomoci DAFNÉ

Zátočná 221
013 13 Rajecké teplice

Tel: 041/ 52 52 000
Fax: 041/52 52 000
Email: dafne@dafne.sk

PhDr. Marián Kolenčík, PhD.
prezident

e-mail: kolencik@dafne.sk