Výchovný program pre mládež | Výchovno-vzdelávací program pre odb. verejnosť | Divadelné fórum


Výchovný program pre mládež

Jednou z hlavných aktivít projektu je realizácia výchovného programu pre mládež, ktorý sa zameriava na rozvoj antidiskriminačných postojov u mladých ľudí. Zážitkové besedy pod vedením odborníkov z danej oblasti sú určené študentom tretieho a štvrtého ročníka stredných škôl v rámci celého Slovenska okrem Bratislavského kraja. Program sa predstaví na 70 vybraných stredných školách, ktoré prejavili záujem participovať na projekte.

Výchovný program pre mládež sa bude implementovať v priebehu mesiacov február - november 2007 za použitia vyrobených videofilmov z reálneho života s rôznou problematikou vzťahujúcou sa na život obetí obchodovania s ľuďmi a rómskeho etnika.

Program VP pre mládež ponúka príležitosť zúčastniť sa na zážitkových besedách zameraných na problematiku  diskriminácie, xenofóbie a rasizmu na trhu práce. Program je rozdelený na dve vyučovacie hodiny na jednej strednej škole:

- lektorka Ivana Dančová

- lektorka Bc. Zuzana Hurtošová

Zrealizované besedy na stredných školách:

Žilinský samosprávny kraj

Typ a názov školy Adresa Termín Počet študentov
Stredné odborné učilište pre postihnutú mládež Fatranská 3321/22, 010 08 Žilina 19.2.2007 17
Stredné odborné učilište - Obchodná Žilina Sasinkova 45, 011 43 Žilina 19.2.2007 42
Gymnázium Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina 19.2.2007 55
Združená stredná škola odievania a služieb Hlavná 2, 010 09 Žilina - Bytčica 20.2.2007 42
Stredné odborné učilište energetické Komenského 50, 010 01 Žilina 20.2.2007 47
Domov mládeže pri strednej zdravotnej škole Hlboká cesta 25, 010 01 Žilina 20.2.2007 19
SOU - Dievčenská odborná škola Hlinská 31, 010 01 Žilina 21.2.2007 53
Gymnázium Hlinská Hlinská 29, 011 80 Žilina 21.2.2007-22.2.2007 48
Stredná priemyselná škola stavebná Veľká Okružná 25, 010 01 Žilina 22.2.2007 58
Obchodná Akadémia D.M. Janotu Ul. 17, novembra 2701, 022 01 Čadca 23.2.2007 56
Združená stredná škola obchodu a služieb Stavbárska 11, 036 80 Martin 5.3.2007 59
Združená stredná škola dopravná Zelená 2, 036 08 Martin - Priekopa 5.3.2007 38
Združená stredná škola elektrotechnická Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok 6.3.2007 55
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Hodžova 13, 031 36 Liptovský Mikuláš 6.3.2007 51
Združená stredná škola Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo 7.3.2007 31
Združená stredná škola Dolný Kubín Jelšavská cesta 404, 026 01 Dolný Kubín 7.3.2007 38
Gymnázium Kysucké Nové Mesto Komenského 1357, 024 01 KNM 8.3.2007 47
Gymnázium Bytča Štefániková ulica 219/4, 014 44 Bytča 8.3.2007 72
Gymnázium Turzovka Ul. Ľudovíta Štúra 35, 023 54 Turzovka 9.3.2007 45
Združená stredná škola Ružomberok Bystrická cesta 2, 034 01 Ružomberok 9.3.2007 40

Nitriansky samosprávny kraj

Typ a názov školy Adresa Termín Počet študentov
Stredné odborné učilište potravinárske 1 Cabajská ul. 6, 949 01 Nitra 19.3.2007 49
Stredná priemyselná škola stavebná Cabajská ul. 4, 950 01 Nitra 19.3.2007 50
Stredné odborné učilište Š. A. Jedlíka Dvorčianska 629/61, Nitra 20.3.2007 55
Stredná poľnohospodárska a veterinárna škola Nitra Drážovská 14, 950 12 Nitra 20.3.2007 35
Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb Cintorínska 4, 940 50 Nitra 21.3.2007 47
Stredné odborné učilište stavebné Nábrežie mládeže , 950 28 Nitra 21.3.2007 30

Trnavský samosprávny kraj

Typ a názov školy Adresa Termín Počet študentov
Obchodná akadémia Kukučínova 2, 917 29 Trnava 12.4.2007 53
Stredné odborné učilište elektrotech. a strojárske Nová 5245/9, 921 Piešťany 13.4.2007 54

Košický samosprávny kraj

Typ a názov školy

Adresa

Termín

Počet študentov

Gymnázium Trebišov

Komenského 32, 075 01 Trebišov

23.04.2007
19.02.2008

 46
31

Obchodná akadémia

Komenského 3425/18, 075 01 Trebišov

23.04.2007
19.02.2008

 64
52

Združená stredná škola

Komenského 12, 075 01 Trebišov

23.04.2007
19.02.2008

 44
32

SOU poľnohospodárske

Abovská 32, 040 17 Košice - Barca

24.04.2007

 45

SOU pôšt a telekomunikácií

Tr. SNP 104, 041 52 Košice

24.04.2007
18.02.2008

 38
20

Obchodná akadémia

Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava

26.04.2007

 56

SOU stavebné

Kukučínova 23, 040 01 Košice

18.02.2008

41

SOU poľnohospodárske

Kukučínova 23, 040 01 Košice

18.02.2008

66


Trenčiansky samosprávny kraj

Typ a názov školy

Adresa

Termín

Počet študentov

SOU stavebné Považská Bystrica

Slov. partizánov 1129/49, 017 29 Pov. Bystrica

10.12.2007

 47

Obchodná akadémia

Jesenského 259/6, 017 44 Pov. Bystrica

10.12.2007

 51

Detský domov

Na dolinách 27, 911 05 Trenčín-Zlatovce

10.12.2007

 37

Stredná umelecká škola

Staničná 8, 911 05 Trenčín

11.12.2007

 45

Spojená škola

Staničná 4, 911 05 Trenčín

11.12.2007

54

SOU odevné a textilné

Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín

11.12.2007

 40

Gymnázium Partizánske

Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava

12.12.2007

 53

Prešovský samosprávny kraj

Typ a názov školy

Adresa

Termín

Počet študentov

Stredná zdravotnícka škola

Sládkovičova 36, 080 01 Prešov

19.11.2007
26.02.2008

 99
85

Združená stredná umelecká škola

Vodárenská 3, 080 01 Prešov

19.11.2007

 47

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove

Kmeťovo stromoradie, 080 01 Prešov

20.11.2007

 55

Pedagogická a sociálna akadémia

Kmeťovo stromoradie 11, 080 01 Prešov

20.11.2007

 69

Odborné učilište internátne

Masarykova 20, 080 01 Prešov

21.11.2007

 31

Združená stredná škola

Masarykova 24, 080 01 Prešov

21.11.2007

 61

Gymnázium sv. Moniky

Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov

22.11.2007
27.02.2008

61
56

Gymnázium Prešov

Konštantínova 2, 080 01 Prešov

22.11.2007

59

SOU dopravné

Konštantínova 2, 080 01 Prešov

22.11.2007
26.02.2008

51
55

Gymnázium Poprad

Kukučínova1, Poprad

23.11.2007

58

Gymnázium T. Ševčenka

Dilongova 13, Prešov

27.02.2008

24

Združená stredná škola

Vodárenská 3, Prešov

27.02.2008

45


Banskobystrický samosprávny kraj


Typ a názov školy

Adresa

Termín

Počet študentov

Združená stredná škola

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

14.01.2008

37

Stredné odborné učilište stavebné

Kremnička 10, 974 00 Banská Bystrica

14.01.2008

44

Gymnázium A. Sládkoviča

Komenského 18, Banská Bystrica

15.01.2008

56

Združená stredná škola

Školská 5, 975 90 Banská Bystrica

15.01.2008

51

Obchodná akadémia

Tajovského 25. 975 73 Banská Bystrica

16.01.2008

29

Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií

Tajovského 30. 975 90 Banská Bystrica

16.01.2008

68